(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Agenda pública del Dr. Francesc Bonet i Pedrol, director general de l'AECT-Hospital de Cerdanya

A efectes del compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publica la informació de les reunions que es mantenen amb Grups d'interès.

Els Grups d'interès són les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.

2018

  • 21.03 Assistència a la Junta general del Consorci de Salut i Social de Catalunya
  • 21.03 Assistència a l'Assemblea General de CAPSS