(CAT) 972 65 77 77(FR) 04 88 62 77 77

Després de l’alta hospitalària:

Després del naixement, les llevadores faran la visita del puerperi immediat a les 48-72 hores de l’alta (a la consulta o en el domicili).

Altres informacions i recursos:

Si tens qualsevol dubte sobre el puerperi o les cures del teu nadó truca al telèfon 972.65.77.58 o demana una visita a consultes externes amb la llevadora. llevadores@hcerdanya.eu


+ informació sobre:

Tornar a Estic embarassada