NOTíCIES DE L'HOSPITAL DE CERDANYA

 
Número 1
 
Juliol 2023
 
 

Benvinguts a la segona època del butlletí informatiu de l'Hospital de Cerdanya

 

Fidels al nostre compromís de mantenir un contacte regular i proactiu amb els usuaris i professionals del territori, rellancem el butlletí informatiu de l'Hospital de Cerdanya. En aquest nou format hi trobareu una selecció de notícies sobre el nostre centre i serveis, així com dades de la nostra activitat. També hi figura la secció "Coneix l'hospital" que us presenta persones i serveis que son essencials en el nostre funcionament com a centre de salut.

 
RESUM D'ACTIVITAT, PRIMER SEMESTRE DEL 2023
 
 
Actualitat
 
Primera fibrobroncoscòpia pediàtrica
Primera fibrobroncoscòpia pediàtrica
 
 

Aquesta setmana s'ha realitzat la primera fibrobroncoscòpia pediàtrica a l'Hospital de Cerdanya. El pacient era un nen de 7 anys, amb un problema persistent al lòbul mig del pulmó >>>

 
Llegir més
 
SOM COM SOM reconegut "bona pràctica"
 
 

La iniciativa SOM COM SOM  d'educació sexual i afectiva per a escolars, docents i famílies, ha rebut el reconeixement de "Bona pràctica en l'atenció a la salut en situacions de violències masclistes", per part del Departament de Salut

 
Llegir més
 
Nou director mèdic
Nou director mèdic
 
 

Donem la benvinguda al doctor Salvador Sarrà, que s'incorpora, en els propers dies, a la responsabilitat de director mèdic de l'Hospital de Cerdanya. >>>

 
Llegir més
 
Ampliació de l’equip de Dermatologia
 
 

Donem la benvinguda al doctor Marc Sagristà. Amb la seva incorporació s'amplien les hores de consulta de la especialitat i en conseqüència, s'escurcen els temps d'espera. >>>

 
Llegir més
 
 

Coneix l'hospital

 

Tractaments oncològics a l'Hospital de Cerdanya

Des del 10 de gener, l'Hospital de Cerdanya ofereix tractaments de quimioteràpia endovenosa als pacients del nostre territori. Per poder posar en marxa la nova activitat va caldre construir i homologar una sala blanca, certificar el servei de farmàcia, preparar el personal, acordar protocols assistencials amb els hospitals de referència i fer innumerables gestions administratives davant les autoritats sanitàries i organismes reguladors.

Coordinació oncologia-medicina interna

Per garantir la seguretat i qualitat dels tractaments, s'ha establert una estreta coordinació entre l'equip de medicina interna de l'hospital i el servei d'oncologia d'Althaia, que efectua la consulta externa d'oncologia clínica, setmanalment, a través de la dra. Mariona Fígols. El doctor Felipe Fuentes de l'equip de medicina interna, va rebre formació específica per poder tractar al nostre hospital les eventuals complicacions dels malalts oncològics. "La estada a l'hospital de Berga va ser molt útil per definir el rol del servei de medicina interna respecte dels pacients en tractament de quimioteràpia" diu el doctor Fuentes, "vaig tenir la oportunitat de conèixer la organització del hospital de dia oncològic i de familiaritzar-me amb les complicacions més habituals que poden patir aquests malalts. A partir d'aquí varem adaptar els protocols necessaris per l'atenció integral dels malalts oncològics que havíem de tractar; sobretot el d'acollida al servei d'urgències. 

La quimioteràpia endovenosa ha constituït una ampliació de la cartera de serveis de l'Hospital de Cerdanya en el camp de la oncologia. Fins ara, el doctor Fuentes i la infermera gestora de casos, Sra Belén Figueroa, ja formaven, juntament amb la oncòloga clínica, la Unitat de Diagnòstic Ràpid responsable de la detecció i encaminament de possibles casos. Ara, el servei de medicina interna assumeix també el seguiment dels malalts i tractament de possibles complicacions així com la formació interna del personal mèdic que hi ha d'estar en contacte, sigui a urgències o a hospitalització.

D’esquerra a dreta: la Dra. Mariona FÏGOLS, especialista en oncoloia mèdica, Teresa GUIX i Ernest CRUSAT, preparant els tractaments a la sala blanca i el Dr. Felipe FUENTES, referent al equip de medicicna interna

Les cures infermeres oncològiques

L'equip d'infermeria de l'hospital de dia, format per  Ernest Crusat, Neus Carreras i Teresa Guix, també ha rebut formaicó complementària en oncologia. "Això era necessari perquè les cures infermeres de pacients oncològics són molt específiques. Des de la preparació de la medicació abans d'administrar-la fins a la col·locació de les vies i al maneig dels equips i programes informàtics" explica Xavier Caralt, director d'infermeria del hospital. "Aquests malalts són persones fragilitzades, que sovint presenten problemes relacionats amb la seva malaltia i tractament, per exemple de nutrició, que convé abordar tenint en compte la patologia principal. Aquest tipus d'atenció integral evita molts ingressos a urgències i assegura que el malalt sempre sigui atès per professionals que en fan el seguiment habitual. Això millora molt la qualitat de vida i de l'assistència" afirma Caralt.

La farmàcia; a on comença tot

Per definició, el tractament amb quimioteràpia pivota sobra la preparació de citostàtics; unes medicacions amb uns requeriments molt especials i que s'han d'adaptar a cada pacient, en cada moment. La farmàcia de l'Hospital de Cerdanya ha adaptat el seu espai, incorporat noves professionals i desplegat aplicatius informàtics ad hoc per la gestió de quimios. També s'han posat en funcionament sistemes de càrrega segurs (sense agulles) que eviten aerosols i esquitxos i s'han adaptat dotzenes de protocols de seguretat en relació a la manipulació d'aquestes medicacions.

"El rol de la farmàcia en la dispensació de quimioteràpia és d'una gran responsabilitat i complexitat" diu la responsable del servei, Elisenda Flotats. "Nosaltres fem els càlculs per adaptar el tractament prescrit per l'oncòloga la situació clínica de cada pacient en funció de les analítiques prèvies; preparem les safates amb els productes correctament mesurats i implementem controls de seguretat, abans, durant i després de la preparació que fa el personal infermer. També és responsabilitat nostra garantir la traçabilitat dels tractaments ."

Desplegament futur

Durant el primer semestre de l’any, la unitat d'oncologia s’ha fet càrrec de 19 pacients, realitzant un total de 83 sessions de tractament. De moment, només s'atenen assegurats del sistema públic català, però els treballs de coordinació amb el Centre Hospitalier de Perpignan estan en marxa i s'espera poder fer extensiu aquest servei als pacients oncològics de Cerdanya Nord i Capcir aviat, tota vegada que els equips i personal del Hospital de Cerdanya estan preparats d'acord amb els estàndards dels dos sistemes de salut que conviuen al nostre centre.

Recupereu el reportatge emès a TV3 sobre la quimioteràpia al HdC

 
 
Hospital de Cerdanya
 
 
CAT 972 65 77 77 - FR 04 88 62 77 77
 
Camí d'Ur, 31 17520 Puigcerdà, Girona
 
 
 
 
© 2024 Hospital de Cerdanya.
Baixa subscripció