Ciutadania i polítiques públiques

Serveis

  • Catàleg de serveis. Informació actualitzada permanentment a la web. [Actualitzat, 31.03.23]
  • Cartes de serveis. Els serveis de salut assistencials, com qualsevol altra entitat que tingui legalment establert un sistema propi de gestió de qualitat, queden exclosos de l’obligació d’adoptar una carta de serveis. 

Canals de participació

Podeu fer arribar els vostres suggeriments a la direcció del Hospital de Cerdanya a través del formulari de contacte. També podeu intervenir en processos participatius de tots els àmbits de l’administració catalana a través del portal Participa

Polítiques públiques

Plans i programes sectorials

L’AECT-Hospital de Cerdanya no elabora polítiques públiques. Sí que orienta la seva activitat d’acord amb els plans aprovats per les autoritats sanitàries catalana i francesa per al seu territori de referència. Els objectius de l'Hospital de Cerdanya estan basats en:

Avaluació en matèria de transparència

L’Hospital de Cerdanya aplica els criteris d’avaluació que podeu consultar al portal Transparència gencat

Resolucions de sol·licituds de dret d’accés a la informació pública

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP):

  • Resolució de 26 d’octubre de 2016, de desestimació de la Reclamació 233/016. Document
Estadística oficial

Les dades que permeten avaluar la qualitat del serveid e l’Hospital de Cerdanya estan publicades a la Central de Balanços i a la Central de resultats