Línies d'actuació

Plans i programes generals i sectorials

Els objectius de l'Hospital de Cerdanya estan detallats a:

Memòries Anuals

Auditories internes i externes d'avaluació de la qualitat dels serveis

El Laboratori de l'Hospital de Cerdanya té la El laboratori de l'hospital té la certificació de qualitat ISO 9001:2015. Certificat ES19/85539 Servei de laboratori d'anàlisis clíniques i dipòsit de sang

Informació estadística

l'Hospital de Cerdanya va entar en funcionament el setembre del 2014. Les dades acumulades des d'aquell moment no permeten extraure'n informació estadística significativa. Tanmateix, l'hospital proporciona al Servei Català de la Salut tota la informació i els indicadors econòmic-financers, d'activitat, de qualitat i altres, que s'inclouen i es publiquen regularment a través de la Central de Balanços, la Central de Resultats i altres instruments estadístics.