Territori

Plans territorials sectorials

Aquest concepte, descrit en l'article 12.4 de la Llei de Transparència, no aplica a una entitat de les característiques de l'Hospital de Cerdanya

Informació cartogràfica: bases cartogràfiques, serveis web geogràfics i visors i aplicacions

Aquest concepte, descrit en l'article 8.1.k de la Llei de Transparència, no aplica a una entitat de les característiques de l'Hospital de Cerdanya