CAMILLERO/A

L'Agrupació Europea de Cooperació Territorial - Hospital de Cerdanya (AECT-HC), primer hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona una vacant de PORTALLITERES sota la dependència jeràrquica de la Responsable d'Unitat d'Infermeria d'Urgències i del Director d'Infermeria. 

 • Incorporació immediata
 • Contractació indefinida
 • Condicions laborals Sector Sanitari (Conveni SISCAT)

DATES I TERMINIS

 • Publicació de la convocatòria : 15 de març de 2023
 • Termini per a la presentació de candidatures: 30 de març de 2023
 • Entrevistes: 18 d'abril de 2023
 • Resolució de la convocatòria: 24 d'abril de 2023
 • Inici de la relació laboral: 1 de maig de 2023

FUNCIONS

 1. Traslladar i col·laborar en la mobilització i immobilització de les persones/ pacients tant en l'accés com en les unitats  del Centre.
 2. Realitzar els trasllats generals de les persones / pacients als diferents serveis i unitats del centre.
 3. Col·laborar i donar suport en les cures bàsiques de la persona pacient (higiene i mobilitzacions) amb l'equip d'infermeria.
 4. Ordenar i traslladar els documents, materials i equips del centre i proporcionar la informació demanada.
 5. Col·laborar amb les tasques de manteniment i posta a punt de les unitats: endreçar comandes i col·locar material sanitari.
 6. Aplicar els protocols d'higiene preventiva i seguretat.
 7. Participar en la utilització i detecció de nou material de suport a l'hora de fer la mobilització de la persona pacient enllitada.

PERFIL

REQUISITS

 • Nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya.
 • Domini escrit i oral del castellà i/o català i coneixements del francès o Domini escrit i oral del francès i coneixements de català o castellà.
 • Títol d'Educació Secundària Obligatòria o equivalent.

COMPETÈNCIES (SEGONS DLT ADJUNTA):

 • Coneixements bàsics:

Treball en equip

Orientació al client

Impulsar els resultats

Integritat

Flexibilitat i adaptabilitat al canvi

Innovació i millora contínua

Compromís amb l'entitat

Comunicació

ES VALORARÀ (SEGONS DLT ADJUNTA):

 • Es valorarà experiència prèvia.

SOBRE EL PROCÈS DE SELECCIÓ

 • Els ítems descrits en l'apartat 1  del perfil, seran excloents.
 • Aquelles persones candidates que siguin admeses, seran valorades en idioma, formació i experiència en un dels sectors sanitaris d'utilització pública (català / francès) i en el seu saber fer i saber estar en el marc de l'entrevista.
IDIOMES FORMACIÓ  EXPERIÊNCIA
Llengua 1 Materna* Llengua 2 Conversa** Llengua 3 Opcional** TOTAL V. LLENGÜES Títols For. Esp. lloc de treball TOTAL V. FORMACIÓ Exp. Sector Sanitari Exp. Lloc de Treball Saber fer/estar TOTAL V. CANDIDAT
màxim 1 punt màxim 1 punt màxim 1 punt màxim 3 punts màxim 1 punt màxim 4 punts màxim 5 punts màxim 2 punts màxim 2 punts màxim 2 punts màxim 6 punts

* Llengua 1: Es valorarà una de les tres llegües oficials escollida pel candidat (català, castellà o francès).

** Llengua 2: Si en la llengua materna el candidat ha escollit la francesa es valorarà el català o el castellà. Cas que s'hagi escollit català o castellà es valorarà obligatòriament el francès.

*** Llengua 3: Es valorarà el català o castellà a raó que no hagi estat avaluada com a llengua 1 ni 2.

Podeu adreçar la vostra candidatura a través de l'enllaç a la web (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) a l'atenció del Sr. Xavier Caralt Cases (Director d'Infermeria) i de la Sra. Irma Dopazo (Responsable d'Unitat d'Infermeria d'Urgències).

Enllaç web: /ca/qui-som/treballa-amb-nosaltres/15/portalliteres

Puigcerdà, 15 de març de 2023

* Los campos son obligatorios

Este código se encuentra en el recuadro “Detalles de la plaza”, en lo alto de la página

← Otras ofertas

Detalles de la plaza

Referencia / Código :
03-2023
Plazo:
Inicio: Miércoles 15 de marzo de 2023 Final: Jueves 30 de marzo de 2023
Estado de la plaza:
Abierta