La pediatria de la Cerdanya es constitueix en un únic equip territorial

El nou model d'atenció pediàtrica territorial unifica els recursos de la Fundació Hospital de Puigcerdà i de l'Hospital de Cerdanya per donar una resposta integral a les necessitats de salut dels infants i adolescents de la Cerdanya i el Capcir

Els pediatres de l'atenció primària i els de l'atenció especialitzada de la Cerdanya treballen des de fa uns mesos sota la forma d'un equip territorial unificat amb l'objectiu de millorar la resolució del servei. La creació d'aquest equip únic, que inclou els professionals de la Fundació Hospital de Puigcerdà i els de l'Hospital de Cerdanya, permet continuar proveint una assistència pediàtrica d'alta qualitat als infants de la Baixa i l'Alta Cerdanya i el Capcir, però fent-la més resolutiva, eficient i integral gràcies a la polivalència dels professionals i a l'acord de cooperació amb el Pôle Pédiatrique Cerdan (PPC), establert en el marc del projecte transfronterer de salut. A més, la nova organització ajuda a garantir l'atenció continuada, evitant el desplaçament dels pacients pediàtrics entre el CAP de Puigcerdà i l'hospital.

El nou equip territorial, liderat pel cap de Pediatria de l'Hospital de Cerdanya, està format per 5 pediatres, 1 professional de Medicina Familiar i Comunitària, 1 pneumòleg pediàtric (del PPC), 1 cirurgià pediàtric (del servei de cirurgia de l'hospital) 2 infermeres i 2 tècnics en cures auxiliars d'infermeria, que s'organitzen per mitjà de 2 Unitats Bàsiques Assistencials (UBA).

El fet que l'equip estigui ubicat íntegrament en un mateix espai (a l'Hospital de Cerdanya), afavoreix el contínuum assistencial entre l'atenció primària i l'especialitzada i permet redistribuir els professionals en funció de la demanda, alhora que fa possible una millor auto-cobertura de baixes i vacances. Aquesta gestió clínica territorial facilita també el treball en equip i la formació dels professionals.

Segons el cap de l'equip de pediatria territorial, Eduard Carreras, "amb la formació d'un equip únic i l'aliança estratègica amb l'hospital de Sant Pau podem oferir consultes d'especialitats pediàtriques com ara gastroenterologia, neurologia i endocrinologia. També tenim la cirurgia pediàtrica i l'especialista en pneumologia del Pôle Pédiatrique Cerdan. Tot això ens permet ser molt resolutius i limitar al màxim les derivacions a altres centres per fer aquestes consultes".

Des de l'atenció primària, la directora de l'ABS Cerdanya, Bárbara Fontecha, subratlla que "la implantació d'un equip únic al territori beneficiarà a la població pediàtrica així com als professionals que hi treballen"

L'equip territorial de pediatria dóna servei als infants tant de la Cerdanya catalana, amb una població de 2.550 persones menors de 15 anys, com de la Cerdanya francesa i el Capcir, amb uns 2.600 infants. La població total d'aquest territori és de 32.000 persones, tot i que aquesta es pot arribar a multiplicar per sis en períodes de vacances escolars, incrementant així la demanda d'atenció sanitària

Compartir aquesta notícia