Suport al Hospital de Cerdanya en el Tractat de Barcelona

En el títol VIII, del Tractat de Barcelona, que es refereix a salut, treball i afers socials, les màximes autoritat de la república francesa i de l'estat espanyol afirmen que " A través d'intercanvis regulars entre les administracions i en el marc de les disposicions europees en la matèria [les parts] es comprometen a facilitar el reconeixements de títols sanitaris i mèdics en els dos països". 

El tractat fa referència directa al nostre centre en l'article 28.4 a on es parla de "millorar l'accés a l'atenció sanitària, inclosa la urgent" i a garantir el contínuum assistencial a la població transfronterera.

Les parts recorden "la importància que atorguen al bon funcionament del hospital binacional de Cerdanya i a la seva capacitat d'agrupar professionals dels dos països al sí d'una mateixa estructura”.

S'afegeix que es promourà la presa de les "disposicions i derogacions necessàries", d'acord amb les autoritats locals interessades, que siguin "necessàries per al bon funcionament" de l'Hospital de Cerdanya.

Compartir aquesta notícia