Relleu a la direcció general

El dr. Xavier CONILL, que havia ostentat el càrrec de director general adjunt de l'AECT-Hospital de Cerdanya des del 1 de setembre de 2020, accedeix a la posició de Director General, amb motiu de la jubilació del senyor Vincent ROUVET. 

El nomenament el va acordar el consell d'administració en la seva reunió del 13 de desembre i ha tingut efecte l'1 de febrer

Compartir aquesta notícia