Constituïda la Comissió d'Usuaris

Aquest dimecres s'ha celebrat la primera reunió de la Comissió d'Usuaris; un nou instrument de participació que s'ha creat al Hospital de Cerdanya, per reforçar l'intercanvi d'informació i l'aportació de valor entre el centre i la població usuària.>>>

La comissió la formen la direcció del hospital i quatre associacions d'usuaris: L'Assotiation d'esclérodermie, representada per la seva presidenta, Mme. Dominique GODARD, l'Association Familles de France, representada per Mme Rose DE MONTELLA, i l’Assocació TDAH Cerdanya

Les associacions que formen part de la nova comissió les han nomenat l'Agence Régional de Santé Occitanie i el Servei Català de la Salut. Aquest procés de selecció s'ha dut a terme seguint el model que regula, a França, la designació dels representants dels usuaris davant els centres de salut.

En la reunió constituent, s'han lliurat als representants dels usuaris els resultats de les enquestes de satisfacció relatives als serveis d'hospitalització, urgències i obstetrícia-neonatologia. Aquestes enquestes es realitzen cada any sobre un grup diferent de serveis i en elles es consulten els usuaris de tot el territori de referència.

Per la seva banda, els usuaris de la banda nord han fet èmfasi en la necessitat de reforçar els circuïts de continuïtat de l'atenció de salut, per tal que no s'interrompi el contínuum assistencial. També s'ha destacat la necessitat de continuar millorant els coneixements d'idiomes a través de tota la organització

Compartir aquesta notícia