Signat el III Contrat Local de Santé Montagnes Catalanes

Sota la presidència del senyor Didier Jaffre, director de l'Agence Régional de Santé Occitanie, i amb la presència d'electes, usuaris i representants dels establiments de salut del territori, es va signar, dijous, el tercer CLS Montagnes Catalanes.>>>

Els Contrats Locals de Santé son un instrument que  incorpora tots els agents implicats en els servies de salut d'un determinat territori. La seva funció és atenuar les desigualtats i garantir l'accés a la salut de la població.

L'Hospital de Cerdanya, en tant que únic centre d'hospitalització d'aguts i proveïdor de medicina especialitzada per a la població de Cerdanya Nord i Capcir, forma part dels agents del CLS.

El director de projectes asstencials transfronterers de l'Hospital de Cerdanya, Dr. Eduard Carreras i la directora financera, Anne Delcasso, van representar el nostre centre al acte de signatura.

Compartir aquesta notícia