Cap al desbloqueig de temes pendents

Celebrat per primera vegada a Paris, el Consell d'administració de l'AECT-HC ha anat acompanyat de reunions tecno-polítiques al més alt nivell, entre aquest òrgan de govern de l'AECT i els principals actors del sistema de salut francès >>>

El conseller de Salut, Manel Balcells -president de torn del consell d'administració- i la direcció de l'Hospital es van trobar amb el Ministre de salut francès, François Braun i amb la titular de la Directon Géneral de l'Offre de soins, Marie Daudé. La DGOS és l’organisme del ministeri francès que elabora les polítiques necessàries per al compliment dels objectius i prioritats en matèria de salut.

Acords per activar resolucions

Entre altres qüestions, en aquesta trobada es van acordar estratègies per aconseguir que els organismes responsables -a Madrid i a Paris- donin els passos necessaris per desbloquejar dos assumptes urgents: el reconeixement d'excepcionalitat per la homologació de títols i la revisió del finançament del hospital.

La primera qüestió ha de permetre, en termes pràctics, desencallar el pla per compartir recursos entre els dos sistemes d'atenció a les urgències extra-hospitalàries (SEM i SAMU)

Quant al finançament, convé que la comissió mixta catalano-francesa es reuneixi, per acordar un mecanisme d'actualització regular del pressupost de funcionament del hospital. Actualment, el centre funciona encara en base a un pressupost que es va fixar l'any 2014, en el moment de la posada en marxa de l'hospital.

Nou director general

El consell d'administració va nomenar director general el doctor Xavier Conill. El doctor Conill havia estat director general adjunt des de setembre del 2020  i va assumir la direcció general de manera interina a principis d'aquest any amb motiu de la jubilació del senyor Vincent Rouvet. Després d'un nou procés de selecció, s'ha confirmat al doctor Conill en la posició de director general, mentre que la direcció adjunta ha quedat vacant, de moment.

Aprovació de comptes

A la reunió del dia 16, el màxim òrgan de govern de l'AECT-HC va aprovar, per unanimitat, el tancament econòmic del 2022, el pressupost per al 2023, la memòria d'activitat del 22 i el pla estratègic per al període 2023-2025

Compartir aquesta notícia

← Altres entrades

Els membres del Consell d'administració de l'AECT-HC al Ministère de la Santé et de la Prévention