Compartint experiència transfronterera

En el marc de l'estudi que la Unió Europea ha encarregat a la OCDE, es celebra avui una reunió peer-to-peer en la que el director de l'Hospital, Dr. Xavier Conill i el president de la comissió executiva, M. Xavier Faure, han presentat la experiència de l'AECT-Hospital de Cerdanya als experts i als representants dels altres 4 casos d'estudi.>>

L'estudi, té la finalitat de proporcionar a la Direcció General de Política Regional i Urbana de la Comissió Europea una base sobre la qual elaborar noves polítiques i normativa, relacionades amb el desenvolupament de les regions transfrontereres. Concretament, es volen  millorar la governança i mecanismes de decisió i la planificació estratègica del desenvolupament transfronterer.  

El govern europeu va posar el focus en 5 regions de les fronteres internes de la Unió i en cada una d'aquestes es va buscar la experiència de cooperació transfronterera més rellevant. Al Pirineu, es va escollir l'AECT-Hospital de Cerdanya. Experts de la OCDE van desplaçar-se al nostre centre per realitzar estudis i reunions durant el mes de juny i avui, a Brussel·les,  es realitza la trobada d'intercanvi d'experiències entre les cinc regions.

A la sessió de treball s'estudien qüestions com el paper dels òrgans de govern el les entitats transfrontereres, quins són els reptes principals amb que es troben aquests òrgans de govern o l'encaix de l'activitat de l'AECT en la planificació estratègica per al desenvolupament de la zona.

Compartir aquesta notícia