Memòria 2022

El 2022 va ser l'any de la normalització post-COVID, amb la recuperació de l’activitat assistencial i la finalització de diversos projectes estratègics que havien quedat pendents.

En primer lloc, es van recuperar els nivells d'activitat previs a la pandèmia. D'altra banda, es van poder reprendre i culminar projectes estratègics i assistencials -com el pla de salut per al territori transfronterer i la preparació de les instal·lacions i el personal per la dispensació de quimioteràpia endovenosa- que havien quedat aparcats per l'emergència.

Teniu totes les dades a la Memòria 2022, AQUI

Compartir aquesta notícia