METGE/ESSA ADJUNT/A AL SERVEI DE MEDICINA INTERNA (Borsa de treball)

CONVOCATÒRIA VACANT

Procediment intern/extern.

METGE/ESSA ADJUNT/A AL SERVEI DE MEDICINA INTERNA (04-2022)

L'Agrupació Europea de Cooperació Territorial - Hospital de Cerdanya (AECT-HC), primer hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona una vacant de METGE/ESSA ADJUNT/A PEL SERVEI DE MEDICINA INTERNA.

 • Llocs de treball a cobrir: 2
 • Incorporació immediata.
  • Contracte indefinit a temps complert  (cas de resolució amb candidat extern)
 • Condicions laborals Sector Sanitari (Conveni SISCAT).
 • Possibilitat de promoció interna a nivell de cap de servei.

DATES I TERMINIS

 • Publicació de la convocatòria : 2 de desembre de 2022

FUNCIONS PRINCIPALS

 • Funcions de METGE/ESSA ADJUNT/A AL SERVEI DE MEDICINA INTERNA, sota la dependència del/a Cap de Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Cerdanya (veure la DLT annexa a la convocatòria).

PERFIL

 1. REQUISITS
 • Nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya.
 • Domini escrit i oral del castellà i/o català i coneixements del francès.
 • Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb titulació homologada a Espanya o a França.
 • Títol d'Especialista en Medicina Interna amb homologació a Espanya o França i possibilitat d'exercir en territori espanyol.
 1. VALORABLE
 • Experiència prèvia en serveis de Medicina Interna del sistema d'utilització públic de Catalunya SISCAT o en la Xarxa d'Hospitals Francesos.
 • Polivalència funcional.
 • Saber fer i saber estar.
 1. DOCUMENTACIÓ A APORTAR A LA CANDIDATURA
 • CV
 • Carta de presentació (valorable)
 • DNI, NIE, Permís de treball o passaport d'un país membre de la Unió Europea
 • Còpies recto-verso de la titulació acadèmica exigida a la convocatòria
 • Certificat negatiu del registre central de delinqüents de naturalesa sexual

SOBRE EL PROCÈS DE SELECCIÓ

 • Els ítems descrits en l'apartat 1  del perfil, seran excloents.
 • Aquelles persones candidates que siguin admeses, seran valorades en idioma, experiència en un dels sectors sanitaris d'utilització pública (català / francès) i en el seu saber fer i saber estar en el marc de l'entrevista.

IDIOMES

 

VALORACIÓ DEL CANDIDAT

 

Llengua 1 Materna*

Llengua 2 Conversa**

Llengua 3 Opcional**

TOTAL V. LLENGÜES

 

Experiencia Sector Sanitari

Exp Lloc de Treball

Saber fer/estar

TOTAL V. CANDIDAT

 

màxim 6 punts

màxim 6 punts

màxim 3 punts

màxim 15 punts

 

màxim 8 punts

màxim 10 punts

màxim 5 punts

màxim 23 punts

 

* Llengua 1: Es valorarà una de les tres llegües oficials escollida pel candidat (català, castellà o francès).

** Llengua 2: Si en la llengua materna el candidat ha escollit la francesa es valorarà el català o el castellà. Cas que s'hagi escollit català o castellà es valorarà obligatòriament el francès.

*** Llengua 3: Es valorarà el català o castellà a raó que no hagi estat avaluada com a llengua 1 ni 2.

Es poden adreçar les  candidatures (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) a l'atenció del Dr. Joan Lluís ALIAGA, Cap de Servei de Medicina Interna, al següent mail: rrhh(ELIMINAR)@hcerdanya.eu

Puigcerdà, 2 de desembre de 2022

             

* Els camps són obligatoris

Trobareu aquesta referència al espai “Detalls de la Plaça”

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

Referència / Codi :
(04-2022)
Termini:
Inici: Divendres 2 de desembre de 2022 Final: Divendres 30 de juny de 2023
Estat de la plaça:
Oberta