INFERMER/A HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGICA

L'Agrupació Europea de Cooperació Territorial - Hospital de Cerdanya (AECT-HC), primer hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona una vacant de INFERMER/A HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGICA sota la dependència jeràrquica de la Responsable d'Unitat d'Infermeria de l'Hospital de Dia i del Director d'Infermeria. 

 • Incorporació immediata
 • Contractació indefinida
 • Condicions laborals Sector Sanitari (Conveni SISCAT)

DATES I TERMINIS

 • Publicació de la convocatòria : 15 de març de 2023
 • Termini per a la presentació de candidatures: 30 de març de 2023
 • Entrevistes: 20 d'abril de 2023
 • Resolució de la convocatòria: 24 d'abril de 2023
 • Inici de la relació laboral: 1 de maig de 2023

FUNCIONS

 1. Proporcionar cures d'infermeria, específiques d'oncologia, en la unitat d'hospital de dia, planificant-les i observant les necessitats específiques de cada usuari.
 2. Administrar i planificar els tractaments oncoespecífics a les persones amb seguiment oncològic.
 3. Detectar de manera precoç i saber actuar en els possibles efectes adversos dels tractaments oncoespecífics.
 4. Valorar i executar les actuacions pertinents per tractar i controlar els efectes secundaris dels tractaments oncoespecífics en el pacient oncològic.
 5. Proporcionar i dur a terme el seguiment d'educació sanitària entorn el pacient oncològic.
 6. Realitzar i enregistrar valoracions integrals dels pacients a l'inici, durant i al finalitzar els tractaments oncoespecífics.
 7. Conèixer els equipaments i els procediments, així com les tècniques específiques i/o complicacions de l'atenció oncològica.
 8. Realitzar, enregistrar i fer seguiment de les cures oncològiques específiques. 
 9. Aconseguir una comunicació efectiva i establir una relació terapèutica amb l'usuari i/o la família, proporcionant suport emocional i empoderant al pacient i/o a la família per aconseguir la major autonomia possible.
 10. Participar i col·laborar en les valoracions de l'equip multidisciplinari per tal d'aportar l'atenció d'infermera amb la finalitat d'augmentar la qualitat de vida dels usuaris.
 11. Realitzar una contínua formació continuada per tal d'estar actualitzada en els avanços del pacient oncològic.
 12. Participar i/o col·laborar en l'elaboració de protocols, procediments, projectes interns i/o projectes d'investigació.
 13. Desenvolupar la funció docent com a part pròpia de l'exercici professional.
 14. Abstenir-se de delegar competències pròpies.

PERFIL

REQUISITS

 • Nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya.
 • Domini escrit i oral del castellà i/o català i coneixements del francès o Domini escrit i oral del francès i coneixements de català o castellà.
 • Diplomatura o Grau en Infermeria
 • Màster en atenció infermera oncològica.

COMPETÈNCIES (SEGONS DLT ADJUNTA):

 • Coneixements bàsics:

Treball en equip

Orientació al client

Impulsar els resultats

Integritat

Flexibilitat i adaptabilitat al canvi

Innovació i millora contínua

Compromís amb l'entitat

Comunicació

ES VALORARÀ (SEGONS DLT ADJUNTA):

 • Tenir >3 anys d'experiència en el pacient oncològic.

SOBRE EL PROCÈS DE SELECCIÓ

 • Els ítems descrits en l'apartat 1  del perfil, seran excloents.
 • Aquelles persones candidates que siguin admeses, seran valorades en idioma, formació i experiència en un dels sectors sanitaris d'utilització pública (català / francès) i en el seu saber fer i saber estar en el marc de l'entrevista.
IDIOMES FORMACIÓ  EXPERIÊNCIA
Llengua 1 Materna* Llengua 2 Conversa** Llengua 3 Opcional** TOTAL V. LLENGÜES Títols For. Esp. lloc de treball TOTAL V. FORMACIÓ Exp. Sector Sanitari Exp. Lloc de Treball Saber fer/estar TOTAL V. CANDIDAT
màxim 1 punt màxim 1 punt màxim 1 punt màxim 3 punts màxim 1 punt màxim 4 punts màxim 5 punts màxim 2 punts màxim 2 punts màxim 2 punts màxim 6 punts

* Llengua 1: Es valorarà una de les tres llegües oficials escollida pel candidat (català, castellà o francès).

** Llengua 2: Si en la llengua materna el candidat ha escollit la francesa es valorarà el català o el castellà. Cas que s'hagi escollit català o castellà es valorarà obligatòriament el francès.

*** Llengua 3: Es valorarà el català o castellà a raó que no hagi estat avaluada com a llengua 1 ni 2.

Podeu adreçar la vostra candidatura a través de l'enllaç a la web (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) a l'atenció del Sr. Xavier Caralt Cases (Director d'Infermeria) i de la Sra. Marta Tort (Responsable d'Hospital de Dia).

Puigcerdà, 15 de març de 2023

* Els camps són obligatoris

Trobareu aquesta referència al espai “Detalls de la Plaça”

← Altres ofertes

Detalls de la plaça

Referència / Codi :
05-2023
Termini:
Inici: Dimecres 15 de març de 2023 Final: Dijous 30 de març de 2023
Estat de la plaça:
Oberta