Consultes externes

Les consultes d'atenció ambulatòria es realitzen a l'ala sud-oest de l'hospital. Les sales de consulta estan distribuïdes en 4 blocs, cadascun amb la seva sala d'espera.La majoria de consultes són polivalents, però algunes estan especialment equipades per a especialitats com ginecologia i obstetrícia, oftalmologia, otorinolaringologia, medicina de l'esport...

El servei de diagnòstic per imatge també s'ubica en aquest sector de l'hospital, atenent les necessitats del servei d'urgències, pacients hospitalitzats i proves programades de l'ambulatori.