Farmàcia hospitalària

La farmàcia de l'Hospital s'ocupa de la preparació i dispensació dels medicaments que necessiten els pacients atesos als diferents serveis del centre (hospitalització, urgències, hospital de dia, bloc quirúrgic...)

Es dispensa la medicació als tots els pacients ingressats en sistema dosi unitària (SDU) per garantir la seguretat i eficàcia del tractament.

Els plans de medicació hospitalària comprenen tant els fàrmacs que requereix el pacient per la patologia que l'ha portat a l'Hospital com els que pugui requerir per als seus tractaments crònics.

L'àrea de farmàcia també és la responsable de la dispensació de la medicació ambulatòria i l'atenció farmacèutica als pacients no ingressats.