Proves diagnòstiques

L'Hospital de Cerdanya compta amb serveis que permeten la realització de les principals proves diagnòstiques en el propi establiment. El laboratori i el servei de radiologia funcionen les 24 hores, tots els dies de l'any. També es realitzen proves funcionals i de cribratge a les consultes externes i a l'hospital de dia.