Hemodiàlisi

La Unitat d'hemodiàlisi té 14 places/monitors. Per atendre als pacients amb insuficiència renal que requereixen diàlisi, es compta amb els professionals del servei de nefrologia de l'Althaia (Manresa) i amb suport permanent del servei de medicina interna del propi Hospital.