Els serveis de l'hospital

Hematologia

Serveis

  • Consell en hematimetria, hemoteràpia i hemostàsia
  • Diagnòstic de patologies hematològiques
  • Revisió morfologia sang perifèrica
  • Tractament de patologies hematològiques exclosa la quimioteràpia per via endovenosa
  • Tractaments en hospital de dia (fer IV, flebotomies, àcid zoledrònic)

Horaris

Dijous, de 10:00 a 13:00


Telèfon per demanar hora

des de territori espanyol:

972657777

des de França:

0488627777