Els serveis de l'hospital

Proves complementàries

L'Hospital de Cerdanya realitza exploracions i proves complementàries a petició dels especialistes propis, dels metges del servei d'urgències o dels metges d'atenció primària i d'altres dispositius d'atenció a la salut del territori.

Gabinet de cardiologia

Ecografia cardíaca

Prova d'esforç convencional

Gabinet de cirurgia vascular

Ecografies doppler

Gabinet Endoscòpies

Colonoscòpia (amb sedació)

Fibrogastroscòpia (amb sedació)

Gabinet ginecologia i obstetrícia

Ecografia ginecològica

Ecografia obstètrica

Gabinet Llevadores

Potencials evocats auditius automàtics (screening)

Registre freqüència cardíaca fetal

Gabinet Neurofisiologia

Electromiograma convencional

Gabinet Oftalmologia

Biometria òptica

Controls pre i post cirurgia de cataractes

Detecció de patologies oculars

Refraccions

Retinografies

Tonometries computeritzades

Gabinet Otorrinolaringologia

Audiometria

Endoscòpia nasal

Fibrolaringoscòpia

Micro otoscòpies

Gabinet Pneumologia

Broncoscòpia (amb sedació /anestèsia)

Gabinet de proves complementàries

ECG - Holter 24 hores

Electrocardiograma

Espirometria

Monitorització ambulatòria de la pressió arterial (MAPA)

Gabinet Urologia

Cistoscòpia transuretral

Hospital de dia

Analítiques de sang específiques (Prolactina, quantifierons...)

Cineantropometries

Corbes de glucosa

Prova tuberculina

Test d'ureasa

Test o'Sullivan

Test synactheb ev (ACTH/CORTISOL)

Si sou un professional extern accediu a la extranet per podeu accedir a la llista detallada i formularis de petició de proves:

ACCEDIR A L’EXTRANET