M'han d'ingressar

Ingrés programat

Si us cal ingressar a l'hospital la Unitat d'Admissions us proporcionarà les dades sobre dia i hora de l'ingrés i les instruccions per la preparació específica en el vostre cas.

És preferible que vingueu acompanyats per un familiar. La col·laboració de la vostra família en la vostra cura és important ja que us ajudaran en les vostres necessitats bàsiques que per motiu de l'ingrés no podeu satisfer per vosaltres mateixos.

Ingrés a través d’urgències

Si veniu a urgències i els metges decideixen que heu de quedar ingressat, la Unitat d'Admissions us ajudarà a tramitar l'ingrés. Recordeu els documents que cal portar quan anem d'urgències!

Informacions pràctiques

On s’ha d’anar?

Per als ingressos programats entre les 08:00 i les 20:00 hores, heu d'anar al mostrador d'atenció a l'Usuari del vestíbul principal.

Si el vostre ingrés és per una intervenció quirúrgica caldrá que vingueu en dejú i sense prendre aigua com a mínim 6 hores abans de la intervenció i haureu d'ingressar a les 7 del mati per l'accés d'urgencies (entrada lateral, esquerra)

Un cop tramitat l'ingrés, el personal de planta us indicarà quina és la vostra habitació i us explicarà el funcionament i les normes que s'apliquen durant l'hospitalització.

Quins documents s’han de portar?

  • Carta de citació
  • Informació sobre la medicació que estigueu prenent, si és el cas.
  • Informació sobre les exploracions que us han fet, si la teniu
  • Documents d'identitat i targeta sanitària
  • Targeta de la vostra assegurança si l'ingrés és conseqüència d'un accident d'esport, laboral o de trànsit.
  • En cas que tingueu signat el document de voluntats anticipades ho heu de fer saber al personal responsable de la vostra assistència

Com puc tramitar la baixa laboral?

Pacients amb cobertura sanitària CAT-ESP

  • En cas de baixes de malaltia comuna els encarregats de signar les altes i baixes son els metges de primària.
  • En cas de baixes per accident laboral, tant la baixa com l'alta us la signaran els especialistes de l'Hospital.

Pacients amb cobertura sanitària francesa

  • Totes les altes i les baixes, tant en malaltia comuna com en accidents, les signaran els metges de l'Hospital.

Informacions pràctiques per abans d’ingressar

Cal portar pijama o camisa de dormir, bata, sabatilles, mudes, estris d'higiene personal i tovalloles.

No porteu joies ni objectes de valor. Si us cal que custodiem algun objecte ho heu de demanar expressament a la Unitat d'Atenció a l'Usuari.

La televisió és gratuïta, però és obligatori l'ús d'auriculars (no facilitats per l'Hospital)

L'horari de visites és de 12:00 a 21:00 hores. Entre les 20:00 i les 21:00 hores, la porta principal romandrà oberta només de sortida. És aconsellable limitar el nombre de visites a 1 acompanyant i no es recomana l'entrada de menors de 12 anys.

Què passa si he de canviar el dia de l'ingrés hospitalari programat?

Si heu de fer algun canvi en la visita o prova que tingueu programada ho podeu fer a través del correu electrònic adm@hcerdanya.eu o al telèfon 972 65 77 77 de dilluns a dijous de 9 del matí a 5 de la tarda i els divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.

Es important que comuniqueu els canvis o anul·lacions amb suficient antelació per poder programar l'ingrés d'una altra persona.

Important

Si el vostre ingrés hospitalari és per una intervenció quirúrgica, heu de comunicar al servei d'Admissions qualsevol canvi o molèstia que experimenteu abans de la intervenció (febre, malestar general, embaràs...)