Contractació

Òrgan de contractació

L'òrgan de contractació de l'Hospital de Cerdanya és la Comissió Executiva de l'AECT-HC, i per delegació, el Director General de l'entitat, Sr. Xavier Conill.

  • Domicili de l'òrgan de contractació: Camí d'Ur, 31, 17520 Puigcerdà
  • Tel. +34 972657777 | +33 04 88 62 77 77
  • correu electrònic: dir(ELIMINAR)@hcerdanya.eu

Contractes i convenis

En tant que entitat del sector públic, L'AECT-Hospital de Cerdanya realitza les seves licitacions i contractacions a través de la Plataforma de serveis de contractació pública.

Els contractes i convenis subscrits pel centre es publiquen al Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública (Entitat contractant: proveïdors de serveis sanitaris del Servei Català de la Salut)

Encàrrecs de gestió

  • Banc de Sang i Teixits: 2018, 2019, 2020
  • Encàrrec de gestió Corporació Parc Taulí per als serveis de manteniment i suport del sistema de digitalització de les imatges de radiologia, 2018, 2019
  • Encàrrec de gestió a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) per a la prestació del servei mitjançant telediagnòstic: 2021
  • Logaritme: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Resolucions judicials en matèria de contractació

  • Resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 92/2015 Document
  • Resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 206/2020 Document