Organització

Estructura organitzativa i de funcionament

L'Hospital de Cerdanya és una Agrupació Europea de Cooperació Territorial en què els copropietaris i cogestors de l'entitat són els sistemes públics de salut Catalunya i de la República Francesa. Les AECT es regulen per la normativa de la Unió Europea que es pot consultar AQUÍ

Estatuts. Annex 1 (pàgina 14) del document Conveni de cooperació sanitària transfronterera i de constitució de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial AECT-Hospital de la Cerdanya)

A efectes de l’administració catalana, L'AECT-Hospital de Cerdanya és una entitat del sector públic de la Generalitat que figura en el Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya. Us podeu descarregar l’última actualització del fitxer a la pàgina web

Acords de creació i funcionament d'entitats del sector públic [Documentació fundacional. S'actualitzaria si es revisa o modifica el conveni de constitució de l'entitat o els seus estatuts. Verificat, sense canvis, 31.03.23]

Organigrama

Organigrama [Actualitzat 06.10.23]

Memòries d’activitat

Organitzacions de les quals forma part l'AECT-Hospital de Cerdanya: