Dades i documents

L'Activitat de l'Hospital de Cerdanya es recull en la Memòria anual.

Si voleu conèixer més detalls, podeu acudir al portal de Transparència, a on es publiquen informes sobre qüestions com ara els plans plurianuals d'actuació, els informes econòmics i les auditories.

L'Hospital de Cerdanya s'ha dotat de normes que regulen l'actuació professional de tots els seus estaments i la seva relació amb els usuaris:

Missió, Visió i valors 

Carta de drets i deures dels pacients

Polítiques d’atenció als ciutadans